Pola Pelayanan

Berdasarkan Matius 28:19-20:

  • Bersifat Multiplikasi Penginjilan
    Melaksanakan Penginjilan – Disiapkan dalam Kelas Katekisasi dan Small Group – Pelatihan Penginjilan – Diutus untuk Penginjilan
  • Fellowship
    Sesuai dengan nama “Fellowship” (persekutuan), maka aspek persekutuan sangat diutamakan dalam setiap program pelayanan yang ada.